obrázek na pozadí

Architektura

Architektura

Zajišťujeme autorské návrhy staveb, kompletní projektovou dokumentaci všech stupňů, inženýrskou činnost, autorský dozor, technický dozor investora a veškeré další činnosti související s přípravou a realizací staveb. 

Tyto služby poskytujeme jak sesterským společnostem ve skupině EBM, tak externím klientům z řad významných developerů, investorů a generálních dodavatelů s takovým přístupem, aby fungovala výborná vzájemná spolupráce na nejvyšší profesionální úrovni. Od prvního kontaktu s klientem jsme otevření jeho vizím a spolu s ním řešíme všechny otázky tak, aby k úspěšné realizaci záměrů vedla nejefektivnější možná cesta. 

Projektanti jsou schopni vyhovět požadavkům na zpracování informačního modelu budovy (BIM) a zadáním vyžadujícím získání některého z certifikátů zelených budov (LEED, BREEAM). Architekti ve vlastních návrzích usilují o racionální architekturu s jasně čitelnými motivy sledujícími v širších souvislostech kontext každé jednotlivé zakázky – z pohledu klienta, místa, náplně i času. Cílem architektonických návrhů jsou přehledná a inovativní řešení tvořená v souladu s konstrukčními požadavky, zajišťující efektivitu a splnění nároků a očekávání klientů.

Přejít na stránky

ebmexpert.cz
pozadí citace

„Ve vlastních návrzích usilujeme o racionální architekturu s jasně čitelnými motivy sledujícími v širších souvislostech kontext každé jednotlivé zakázky – z pohledu klienta, místa, obsahu i času.“

Petr Vacek
hlavní architekt a výkonný ředitel EBM Expert

Přejít na stránky

ebmexpert.cz
Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací