obrázek na pozadí

O skupině EBM

Základním pilířem úspěchu skupiny EBM je fungující synergie týmu profesionálů, který sdílí stejné hodnoty a připravuje promyšlené projekty s vysokou přidanou hodnotou, které zlepšují nejen kvalitu života, ale i prostředí, ve kterém se nacházejí.

Naše společnosti

Tým profesionálů

Ľubomír Vais

Ľubomír Vais

zakladatel a majitel skupiny EBM

Ľubomír je zakladatelem skupiny EBM a otcem myšlenky vybudovat silnou skupinu společností poskytující kompletní služby v oblasti stavebnictví a realit. S vizí připravovat a realizovat projekty s funkční a architektonickou přidanou hodnotou založil v roce 1998 první ze společností skupiny EBM. 

Jeho podnikatelský instinkt, schopnost sestavit silný tým profesionálů  i životní krédo „Každý problém je převlečená příležitost” bylo základem rozhodnutí, která posouvala celou skupinu i jednotlivé společnosti k dalšímu rozvoji. 

Nyní se soustředí především na rozvoj skupiny, přípravu zajímavých projektů a diverzifikaci investic s maximálním využitím výhod plynoucích ze synergických efektů společností ve skupině EBM.

Jakub Vais

Jakub Vais

generální ředitel skupiny EBM

Jakub začal svoji kariéru v roce 2006 jako obchodní manažer v projekční společnosti, kterou vedl a spoluvlastnil jeho otec. Společně s ním se v roce 2010 rozhodli budovat vlastní špičkovou firmu v oblasti projekce a inženýringu, čímž se začala psát novodobá historie EBM. 

Až do roku 2020 působil ve všech společnostech ve výkonných funkcích. V EBM Expert stál u všech zakázek v roli obchodního ředitele a zároveň se podílel na vedení a rozvoji firmy. Jako ředitel developmentu EBM Partner byl zodpovědný primárně za akvizice a definice produktů, které na trh přináší. V roce 2016 stál za myšlenkou doplnění skupiny generálního dodavatele, EBM Construct, kterou také výkonně řídil.

V souvislosti se změnou struktury v roce 2020, kdy byla ve všech firmách obsazena pozice výkonných ředitelů, se Jakub posunul do role generálního ředitele celé skupiny EBM, kde může nejlépe využívat svůj potenciál vnímat synergii činností ve stavebnictví a zajistit projektům maximální efektivitu pramenící ze skupiny EBM. S kompetencemi od majitele koordinuje strategii skupiny v oblasti marketingu, lidských zdrojů, financí a provozu.

Jirka Kašek

Jirka Kašek

finanční ředitel skupiny EBM

Jirka dohlíží na ekonomický smysl připravovaných a realizovaných projektů napříč skupinou a zajišťuje financování jejich realizace. Jeho primárním záměrem je vytvořit dostatečně diverzifikovanou a stabilní strukturu financování, a to jak pro realizaci těchto projektů, tak pro bezproblémové fungování jednotlivých výkonných společností skupiny EBM. 

Po příchodu do EBM v roce 2012 se ihned zapojil zejména do přípravy a realizace projektů seniorského byznysu a pomohl nastavit principy dlouhodobé spolupráce s bankami i vybranými spoluinvestory.

Svá rozhodnutí opírá o bohaté zkušenosti z předchozích pozic v ČR i zahraničí, kde se mimo jiné zabýval financováním nemovitostních projektů, přípravou finančních a dluhových transakcí na kapitálových trzích, řízením risk managementu, vztahy s investory i ratingovým byznysem.

Jan Šulc

Jan Šulc

výkonný ředitel EBM Partner

Jan má za úkol sjednotit činnosti developmentu a projektového managementu, nastavit systémové procesy a připravit společnost na růst v segmentu rezidenčního developmentu i nájemního bydlení. 

Do EBM přišel ze společnosti Skanska Property Czech Republic, developera administrativních projektů v ČR, kde působil devět let. Jako projektový ředitel byl od roku 2017 zodpovědný za project management v rámci operací v ČR. V posledním roce plnil tuto roli i pro projekty v rámci skupiny Skanska na maďarském trhu. 

Vystudoval stavební inženýrství na ČVUT v Praze. Po studiích získal praktické zkušenosti z realizace staveb jako stavbyvedoucí a projektový manažer ve společnosti Goldbeck Bau – generálního dodavatele logistických areálů.

Marek Koczúr

Marek Koczúr

výkonný ředitel EBM Construct

Marek se z pozice ředitele divize komerčních staveb přesunul na post výkonného ředitele společnosti. Efektivním a přímočarým řízením vede tým profesionálů, jejichž cílem je být i nadále spolehlivým partnerem jak pro interní projekty skupiny, tak pro externí klienty. Zaměřuje se na rozvoj společnosti a etablování segmentu průmyslové výstavby.

Dlouholeté zkušenosti načerpal organizací a řízením výstavby průmyslových staveb v různých zemích Evropy, zejména u společnosti Goldbeck a působením ve společnosti KAMI PROFIT.

David Vais

David Vais

výkonný ředitel Logport Development

David založil Logport v roce 2018 s myšlenkou oživit staré a již nevyužívané plochy ve městech prostřednictvím výstavby moderních komerčních zón podporujících klíčovou městskou infrastrukturu.

Podílí se zejména na strategii, ale věnuje se také každodenním provozu společnosti. Před jejím založením prošel David několika pozicemi trhu komerčních nemovitostí v regionu střední a východní Evropy.

Barbora Nováková

Barbora Nováková

výkonná ředitelka EBM Office

Barbora působí ve skupině od roku 2013, kdy nastoupila do ekonomicko-provozního oddělení. V roce 2018 byla jmenována ředitelkou nově vzniklé společnosti EBM Office.

Stála u všech významných milníků skupiny, a to jí umožňuje vnímat různorodé potřeby jednotlivých společností a přizpůsobit jim nastavení potřebných procesů v oblasti back-office. Zajišťuje tak kvalitní zázemí nezbytné pro efektivní fungování celé skupiny.

Kromě odpovědnosti za vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb odpovídá Barbora za plánování a vyhodnocování ekonomických ukazatelů.

Naše hodnoty

Naše hodnoty

Férové jednání

Zakládáme si na férovém přístupu vůči zaměstnancům i obchodním partnerům.

Nadčasový design

V každém z našich projektů se snoubí zkušenosti, funkčnost a nejlepší možný design.

Tým profesionálů

Největší síla je v lidech a fungujícím týmu. Do skupiny přivádíme profesionály, pro které vytváříme komfortní pracovní podmínky. Jen tak vznikají skvělé věci.

Sami sobě klientem

Do každého projektu vkládáme to nejlepší. Jako bychom ho tvořili pro sebe.

Milníky

1998

S cílem vybudovat silnou skupinu společností zaměřenou na architekturu, development a stavebnictví byla založena první ze společností skupiny - EBM Expert.

2010

Období do roku 2010 bylo naplněno získáváním a prohlubováním zkušeností v inženýrské činnosti a projektovém řízení, analyzováním trhu, nových příležitostí a čekáním na vhodný okamžik ke spuštění projektů v oblasti poskytování sociálních služeb.

2011

EBM Expert se začala profilovat jako architektonicko-projekční a inženýrská kancelář. Založením developerské společnosti EBM Partner vzniká skupina EBM, která si stále významnějšími zakázkami a projekty začíná budovat pozici mezi špičkou na stavebním trhu.

2014

Na konci roku 2014 byla založena společnost GrandPark, která byla nájemcem v Centrech bydlení pro seniory vybudovaných společností EBM Partner a zároveň poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb pro seniory.

2016

Z důvodu větší efektivity a kontroly stavebních nákladů projektů skupiny EBM vzniká společnost EBM Construct - generální dodavatel staveb pro projekty skupiny i pro externí klienty.

2017

Centra pro seniory a jejich provozovatel GrandPark byla prodána nadnárodní skupině SeneCura/ORPEA  a veškerá energie a finanční prostředky byly soustředěny na budování silné skupiny ve stavebním odvětví. Pro realitní servis projektů skupiny byla založena společnost EBM Rent.

2018

S cílem poskytovat provozní, personální, ekonomický a marketingový servis celé skupině EBM vzniká společnost EBM Office, a tím i seskupení vzájemně synergických společností, které dokáží samostatně vykonávat všechny činnosti od plánování projektu až po jeho realizaci.

2019

Byla vydána první veřejná emise dluhopisů EBM Partner 6,75/23 v objemu 160 mil. Kč. Proběhla akvizice projektů Erbenova Rezidence a Villa Resort Kolovraty.

2020

Akvizicí 49% podílu ve společnosti Logport Development vstupuje EBM Partner do segmentu komerčních zón a městské logistiky. Bylo dokončeno CBS Pardubice a jeho prodej skupině Alzheimercentrum.

2021

Proběhla akvizice projektu Villa Resort Beroun a pozemků v Kladně o celkové výměře přes 50 000 m2, na kterých EBM postaví novou městskou čtvrť s více než 600 bytovými a nájemními jednotkami.

Ekonomické ukazatele

560 mil. Kč

Souhrnný účetní obrat společností skupiny EBM za rok 2020

750 mil. Kč

Souhrnná účetní hodnota aktiv společností skupiny EBM k 31. 12. 2020

1 220 mil. Kč

Souhrnná realizovaná prodejní hodnota dokončených vlastních realitních projektů skupiny EBM k 31. 12. 2020

3 800 mil. Kč

Souhrnná projektovaná prodejní hodnota vlastních rezidenčních projektů skupiny EBM ve fázi přípravy a výstavby k 31. 8. 2021

1 870 mil. Kč

Souhrnný účetní obrat společností skupiny EBM od roku 2011

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Zakládáme si na férovém jednání a přístupu vůči zákazníkům, obchodním partnerům, zaměstnancům i spolupracovníkům, se kterými rozvíjíme dlouhodobé a perspektivní vztahy. Veškeré naše kroky, aktivity a finanční transakce jsou transparentní.

Snažíme se budovat atraktivní a příjemná místa pro život. Všechny projekty, materiály a technologie připravujeme a pečlivě vybíráme s ohledem na životní prostředí. Sídlo a kanceláře společnosti jsme umístili do budovy FIVE na Smíchově, která získala certifikát LEED Platinum. Projekty Logport budou certifikované dvěma nejvyššími stupni certifikace BREEAM - Excellent a Outstanding.

Zaměstnancům a pracovníkům skupiny EBM se snažíme inspirujícím prostředím, lidským přístupem a podporou vzdělávání co nejvíce zpříjemnit čas strávený v kanceláři, tak aby je práce naplňovala a s chutí se pouštěli do dalších skvělých projektů, které připravujeme. Společnými týmovými aktivitami podporujeme zdravý duch i dobré vztahy napříč celou skupinou.  

Podporujeme smysluplné společensky odpovědné projekty, mezi které patří nezisková organizace Černí koně nebo Běh pro Světlušku, a kupujeme výrobky z chráněných dílen.