obrázek na pozadí

O skupině EBM

Základním pilířem úspěchu skupiny EBM je fungující synergie týmu profesionálů, který sdílí stejné hodnoty a připravuje promyšlené projekty s vysokou přidanou hodnotou, které zlepšují nejen kvalitu života, ale i prostředí, ve kterém se nacházejí.

Naše společnosti

Tým profesionálů

Ľubomír Vais

Ľubomír Vais

zakladatel a spolumajitel skupiny EBM

„Překážky na naší cestě jsou výzvou ke kreativnímu řešení a stávají se milníky, které dělají skupinu silnější a posouvají ji dál.“

Jakub Vais

Jakub Vais

generální ředitel a spolumajitel skupiny EBM

„Každý projekt promýšlíme tak, jako bychom ho tvořili sami pro sebe a vkládáme do něj přidanou hodnotu z pohledu designu, místa, funkčnosti i provedení.“

Jirka Kašek

Jirka Kašek

finanční ředitel skupiny EBM, Partner

„Podařilo se nám vytvořit dostatečně diverzifikovanou a stabilní strukturu financování pro realizaci projektů i bezproblémové fungování společností skupiny.“

Jan Šulc

Jan Šulc

výkonný ředitel EBM Partner, Partner

„Dlouholeté zkušenosti, finanční stabilita, ambice a vášeň pro development nás směrují k velkým městotvorným projektům.“

David Vais

David Vais

výkonný ředitel Logport Development

„Naše projekty citlivě zasazujeme do městské infrastruktury, tak aby vznikla atraktivní místa pro práci i život kolem nich.“

Barbora Nováková

Barbora Nováková

výkonná ředitelka EBM Office

„Bezvadně fungující zázemí je základním předpokladem vzniku a naplnění těch nejambicióznějších snů a vizí.“

Naše hodnoty

Milníky

1998

S cílem vybudovat silnou skupinu společností zaměřenou na architekturu, development a stavebnictví byla založena první ze společností skupiny EBM.

2010

Období do roku 2010 bylo naplněno získáváním a prohlubováním zkušeností v inženýrské činnosti a projektovém řízení, analyzováním trhu, nových příležitostí a čekáním na vhodný okamžik ke spuštění projektů v oblasti poskytování sociálních služeb.

2011

Založením developerské společnosti EBM Partner vzniká skupina EBM, která si stále významnějšími zakázkami a projekty začíná budovat pozici mezi špičkou na stavebním trhu.

2014

Na konci roku 2014 byla založena společnost GrandPark, která byla nájemcem v Centrech bydlení pro seniory vybudovaných společností EBM Partner a zároveň poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb pro seniory.

2016

Z důvodu větší efektivity a kontroly stavebních nákladů projektů skupiny EBM vzniká společnost EBM Construct - generální dodavatel staveb pro projekty skupiny i pro externí klienty.

2017

Centra pro seniory a jejich provozovatel GrandPark byla prodána nadnárodní skupině SeneCura/ORPEA  a veškerá energie a finanční prostředky byly soustředěny na budování silné skupiny ve stavebním odvětví. Pro realitní servis projektů skupiny byla založena společnost EBM Rent.

2018

S cílem poskytovat provozní, personální, ekonomický a marketingový servis celé skupině EBM vzniká společnost EBM Office, a tím i seskupení vzájemně synergických společností, které dokáží samostatně vykonávat všechny činnosti od plánování projektu až po jeho realizaci. Akvizice projektů Erbenova Rezidence a Villa Resort Kolovraty.

2019

Byla vydána první veřejná emise dluhopisů EBM Partner 6,75/23 v objemu 160 mil. Kč.

2020

Akvizicí 49% podílu ve společnosti Logport Development vstupuje EBM Partner do segmentu komerčních zón a městské logistiky. Bylo dokončeno CBS Pardubice a jeho prodej skupině Alzheimercentrum. Logport dokončuje akvizici pozemku v Jinočanech o velikosti 150 000 m2.

2021

Proběhla akvizice projektu Villa Resort Beroun a pozemků v Kladně o celkové výměře přes 50 000 m2, na kterých EBM postaví novou městskou čtvrť. Logport vstupuje akvizicí pozemku o rozloze 14 000 m2 do brownfieldu Poldi Kladno. Dokončen rezidenční projekt Villa Resort Kolovraty.

2022

Dokončení projektu Villa Resort Kolovraty a zahájení stavby Logport Prague West. Pokračující výstavba projektů Erbenova Rezidence a Villa Resort Beroun. Akvizice projektu Rezidence Mečíkova.

Ekonomické ukazatele

450 mil. Kč

Souhrnný účetní obrat
společností skupiny EBM
za rok 2021

1 500 mil. Kč

Souhrnná účetní hodnota aktiv
společností skupiny EBM
k 31. 12. 2021

1 420 mil. Kč

Souhrnná realizovaná prodejní hodnota dokončených vlastních realitních projektů skupiny EBM k 31. 12. 2021

5 750 mil. Kč

Souhrnná projektovaná prodejní hodnota vlastních rezidenčních projektů skupiny EBM ve fázi přípravy a výstavby k 31. 12. 2021

1 650 mil. Kč

Souhrnný účetní obrat
společností skupiny EBM
od roku 2011

2 600 mil. Kč

Souhrnná projektovaná prodejní hodnota vlastních projektů skupiny EBM v segmentu městské logistiky ve fázi přípravy a výstavby k 31. 12. 2021

Profil skupiny EBM

Profil skupiny EBM

Zjistěte, kdo jsme, co umíme a kam směřujeme. To nejpodstatnější o našich aktivitách i o nás samotných se dozvíte na stránkách profilu skupiny EBM. 

Stáhnout profil