Naše aktivityikona šipka

Skupina EBM

Připravujeme a realizujeme jedinečná místa, která zlepšují kvalitu života i prostředí, ve kterém se nacházejí, a stávají se jeho vítanou součástí.

Vkládáme do nich přidanou hodnotu z pohledu nadčasové architektury, funkčnosti, precizního provedení, citlivého zasazení do okolního prostředí a městské infrastruktury i udržitelné budoucnosti.

Tvoříme místa, která přináší radost jejich uživatelům i okolí.

ikona gesto
Rezidenční development

Rezidenční development

Vytváříme půvabná a kvalitní místa pro život. Důvěra a zájem klientů o naše projekty rezidenčního bydlení je důkazem, že na trh přinášíme atraktivní a precizně navržené projekty, ve kterých se dobře žije. V oblasti seniorského bydlení spojeného se sociálními službami patříme k nejúspěšnějším a nejzkušenějším developerům. Realizujeme promyšlené a provozně efektivní domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem.

Komerční development

Komerční development

S cílem rozvíjet klíčovou městskou infrastrukturu připravujeme komerční zóny, ve kterých kombinujeme skladové a výrobní plochy s kancelářemi a obchodními prostory pro velkoobchod a služby. Snažíme se o výběr takových lokalit, kde můžeme přispět k revitalizaci stávajících brownfieldů a přinést život na zanedbané plochy v lukrativní části města.

Stavitelství

Stavitelství

Developerské projekty skupiny EBM také stavebně realizujeme. Vznikají pod jednou střechou s maximální efektivitou v nejvyšší kvalitě. Zakládáme si na proklientském přístupu a klademe důraz na pečlivost a kvalitu vykonávaných prací s využitím moderních technologií a postupů.

kámen

NÁŠ PŘÍBĚH

Z nadšení a touhy vytvořit špičkovou firmu vznikla v roce 1998 první ze společností skupiny zaměřená na poskytování projekčních služeb externím klientům. Podnikatelský instinkt, vášeň a píle otce a syna se staly základními kameny úspěchu a vedly k založení dalších firem, které činnosti skupiny rozšířily o development, stavitelství a realitní činnost.


Skupina nepromarnila příležitost, navázala na zdárné realizace center bydlení pro seniory a stala se respektovaným hráčem přinášejícím na trh promyšlené projekty s přidanou hodnotou. Výrazně se zaměřila na rezidenční a komerční development a směřuje k velkým městotvorným projektům. Nadále zůstává v rodinných rukou.

pozadí síla a synergie

„Základním pilířem úspěchu skupiny EBM je fungující synergie týmu profesionálů, který sdílí stejné hodnoty.“
 

Ľubomír Vais
zakladatel a majitel skupiny EBM